Vstupenky přes Wisomm na PFV a PVN se vyplatí.

Vinařská noc letos více propojena s vinaři.

22. ročník Pardubického festivalu vína..... 1998 - 2020

Soutěž vín

21. ročník mezinárodní soutěže vín navazuje na předcházející konkurzy, které si v uplynulých letech získaly mnoho obdivovatelů. Jejich cílem bylo pozvednout kulturu spotřeby vína na evropskou úroveň v nevinařské oblasti. Dále pak má posloužit k navázání a k prohloubení výrobních, obchodních a společenských vztahů mezi výrobci vína, obchodníky a spotřebiteli.

Datum a místo přehlídky: 8. srpna 2019, Hotel Euro Pardubice

Přihláška se vyplňuje elektronicky pomocí on-line přihlašovacího systému na webové stránce www.elwis.cz.

http://vinarskyfond.cz/podpory/podminky/

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 23. srpna 2019 na Zámku Pardubice od 15:00.

Mapa soutěže vín