Pro sommeliéry

 Galavečer Sommeliér Znovín 2017 aneb Jak šel čas 1999 - 2017. ( Můžete se pokochat na videu viz. níže. )

 

Chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat, že jste přijali pozvání si společně s námi jako pořadatelem a se společností Znovín Znojmo a.s. jako hlavním partnerem akce zavzpomínat na roky minulé a na to co jsme společně s Vámi pro propagaci sommelierství v ČR a SVK  udělali.

Zároveň bychom chtěli poděkovat i těm, kteří se nemohli zúčastnit, ale v minulosti byli neodmyslitelnou součástí této akce.

 

Pro roky následující připravujeme nový formát soutěže spojené s vínem a vinařskou tematikou. Za případné náměty Vám předem děkujeme.