Sladké souznění

Po loňském ohlasu na akci jsme se rozhodli pokračovat ve spolupráci společností Znovín Znojmo a.s. a již dnes se můžeme  společně těšit na nové rozměry snoubení jídla a pochutin v Galerii Cafe v Tyršových sadech.  Akce proběhne 16. června a opět si připomeneme blížící se festival vína na zámku v Pardubicích.  K celé akci byly vytvořeny samostatné stránky www.sladkepardubiceseznovinem..cz

TERMÍN SE DÍKY CORONAVIRU MŮŽE ZMĚNIT!!!